Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC được xây dựng tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam thiết kế và làm chủ đầu tư với quy mô 8 tầng và 2 tầng hầm. Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư vinh dự được tham gia dự án với vai trò là đơn vị Tư vấn Quản lý dự án và Thẩm tra.

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Quy mô: Xây mới trụ sở cao 08 tầng nổi; 02 tầng hầm

 Diện tích xây dựng công trình: ~1.037m2;

Mật độ xây dựng: ~63,7%;

Tổng diện tích sàn phần thân : ~7.674 m2 (chưa bao gồm diện tích tum thang kỹ thuật);

02 tầng hầm tổng diện tích sàn: ~3.220 m2;

Tổng chiều cao công trình tính từ cao độ vỉa hè đến sàn mái tầng tum thang là 30,2m.

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng Cấp 2

 Tiến độ thực hiện dự án: Quý 4/2015 – Quý 4/2017

Địa điểm xây dựng: 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Diện tích đất xây dựng công trình: khoảng 1.627 m2

Hình ảnh phối cảnh công trình: