Lịch sử phát triển

 

2008-2012:

Thành lập vào tháng 1/2008 với  tiền thân là Công ty cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư, hoạt động trong hệ thống nhượng quyền thương hiệu CONINCO với thế mạnh là Tư vấn giám sát và Quản lý dự án.

Song song với quá trình hình thành và phát triển, Công ty tiếp tục thực hiện các lĩnh vực tư vấn khác như Thẩm tra, Kiểm định, Chứng nhận chất lượng công trình, Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu…


2012-nay:

Tháng 10/2012, thực hiện chủ trương phát triển trong thời kỳ mới, Công ty quyết định đổi tên thành Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư; thành lập các tổ chức Đảng, Đoàn, Công đoàn cơ sở trực thuộc cơ quan Bộ Xây dựng; gia nhập Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS); hợp tác với các đối tác  trong và ngoài nước.

Đến nay, TEXO từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động và phát triển mô hình quản lý Công ty: thành lập các Trung tâm tư vấn nhằm chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển thị trường khu vực phía Nam.