Một số thành tựu đạt được

 

Một số thành tựu mà Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã đạt được trong thời gian qua:

NĂM 2009
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng – Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch  công tác năm 2009
NĂM 2010

 

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Đơn vị có thành tích trong việc tổ chứcthực hiện các công trình 1000 năm Thăng Long
Bằng công nhận Công trình 1000 năm Thăng Long – Công trình Nhà ở Xã Hội của Thành phố do Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư giám sát, quản lý chất lượng
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể Lao động xuất sắc 2010

NĂM 2011
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể Lao động xuất sắc năm 2011
Giấy khen của Quận về việc chấp hành tốt chính sách thuế 2011

NĂM 2012
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể xuất sắc trong nhiệm vụ
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2012
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội tặng đơn vị có thành tích chấp hành chính sách thuế năm 2012

NĂM 2013
Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng tập thể TEXO đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2013
Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng tập thể TEXO đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2013

NĂM 2015

Bằng khen TEXO đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015

NĂM 2016

Bằng khen  công trình xây dựng chất lượng cao nhất  – có sự tham gia giám sát của TVGS TEXO 

NĂM 2017

Bằng khen của Bộ Xây dựng tặng tập thể cán bộ TEXO đã có thành tích tốt trong công tác năm 2017

NĂM 2019

Bằng khen của Bộ Xây dựng tặng đơn vị đạt giải công trình chất lượng cao năm 2019
Bằng năng lực, kinh nghiệm và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ , Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường khẳng định thương hiệu của mình.