Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

 

Số/Ký hiệu văn bản 17/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/6/2016
Ngày có hiệu lực 1/9/2016
Người ký Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: BXD_17-2016-TT-BXD_30062016.signed.pdf

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

  1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://moc.gov.vn/
  2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/