TEXO tổ chức lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

Đảm bảo an toàn lao động là yếu tố cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Một dự án thành công là một dự án không những đảm bảo tiến độ, chất lượng mà còn phải an toàn lao động tuyệt đối đối với tất cả các thành viên tham gia. Nắm vững tinh thần đó và để triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã phối hợp với Viện Phát triển Kinh tế Quốc tế tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020.

Chương trình huấn luyện được triển khai theo Nghị định 140/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, có sự tham gia của 82 cán bộ thuộc đối tượng huấn luyện nhóm 2. Tại các buổi tập huấn, giảng viên từ Viện Phát triển Kinh tế Quốc tế đã phổ biến các Nghị định, Thông tư cũng như kiến thức về an toàn lao động cho các cán bộ TEXO.

Lớp huấn huyện An toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2020

Sau mỗi buổi tập huấn các cán bộ nhân viên đã thực hiện bài kiểm tra để đánh giá năng lực. Kết quả 100% cán bộ tham gia khóa huấn luyện đã đạt kết quả tốt và được cấp chứng nhận huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.