Sơ kết Hoạt động công ty 6 tháng đầu năm 2011

 

Vừa qua, 22-07-2011, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty. Về dự buổi lễ có đầy đủ thành phần Lãnh đạo công ty, các Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, các Giám đốc dự án, Trưởng đoàn, Phó đoàn Tư vấn Giám sát cùng một số đại diện cán bộ, nhân viên của công ty.

Tại buổi lễ, Công ty đã có báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, tình hình khó khăn chung của thị trường cũng như một số điểm mạnh mà hiện tại công ty vẫn đang khai thác, đồng thời công bố sản lượng tạm tính sau 6 tháng đầu năm 2011 so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác sản xuất, kinh doanh cũng được mang ra trao đổi, mổ xẻ tại buổi lễ. Nhiều Trưởng đoàn Tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp đỡ giải quyết tình huống cụ thể và đồng thời đóng góp xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện lâu dài. Các vấn đề khác như quyền lợi, trách nhiệm, quan hệ cũng như cộng đồng, tập thể cũng đã được trao đổi cụ thể, dân chủ và đã đạt được đồng thuận cao.

Cũng tại buổi lễ, nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của thị trường cũng như đảm bảo phát triển công ty cả về lượng và chất, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật công ty vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Quang Vinh sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và đồng thời từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống phòng kỹ thuật, đảm bảo hỗ trợ tốt và đầy đủ cho các đoàn tư vấn, các hoạt động tư vấn chung của công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các Đại biểu đại diện cho hơn 200 cán bộ, nhân viên Công ty về dự Lễ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011
Các Đại biểu đại diện cho hơn 200 cán bộ, nhân viên Công ty về dự Lễ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011
Bà Lê Phương Ly, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp đọc Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011
Các Đại biểu báo cáo Ban Lãnh đạo công ty và thảo luận về các hoạt động của công ty trong thời gian tới
Ông Đỗ Quốc Huynh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trao Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
Lãnh đạo công ty tặng hoa và chúc mừng ông Nguyễn Quang Vinh