Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1874/QĐ-TTg v/v phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chi tiết xem tại: http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/29934

Số văn bản 1874
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/10/2010
Ngày có hiệu lực 11/10/2010
Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tệp đính kèm: 29934.PDF

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại www.moc.gov.vn/site/moc

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhd