Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng

 

Số/Ký hiệu văn bản 114/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 6/12/2010
Ngày có hiệu lực 20/1/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng.
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: ND 114/2010/NĐ-CP

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

  1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/
  2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/