Lễ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

 

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, Chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Lê Thị Hoài Phương.

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng với sự chủ trì của đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ Công ty cùng các đảng viên trong chi CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư.

Trải qua thời hạn 1 năm dự bị phấn đấu, rèn luyện với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Đảng bộ, Chi bộ và cơ quan, đơn vị, đồng chí Lê Thị Hoài Phương đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ Đỗ Quốc Huynh đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức  và chúc mừng đồng chí Phương đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúc mừng Chi bộ có thêm lực lượng đảng viên trẻ, nhiệt huyết. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho toàn thể đảng viên Chi bộ TEXO tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.

Trước toàn thể hội nghị, đồng chí Phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp Đảng viên kế cận và đã xin hứa sẽ nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đến nay, tổng số Đảng viên trong Chi bộ là 15 đồng chí. Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, Chi bộ CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư vẫn tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.