Lễ Khánh thành Nhà máy Mỏ Nikel Bản Phúc

 

Ngày 29-06-2013, Công ty Mỏ Nikel Bản Phúc đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Mỏ Nickel Bản Phúc tại Sơn La.

Là một trong rất ít các dự án sunfua niken hàm lượng cao có tuổi thọ khai thác ngắn, Dự án Niken Bản Phúc là cơ hội phát triển duy nhất của ngành công nghiệp Niken tại Việt Nam. Dự án bao gồm mỏ sunfua niken đặc sít (MSV) và nhà máy tuyển nổi quặng Niken.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty Mỏ Nikel Bản Phúc đã tìm kiếm và lựa chọn Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư thực hiện công tác TVGS chất lượng công trình. Qua nhiều năm tham gia thực hiện dự án, đến nay, dự án đã hoàn thành và dự kiến những sản phẩm đầu tiên của Nhà máy sẽ được đưa ra thị trường.

Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư vinh dự được tham gia thực hiện dự án này cũng như rất tự hào được đóng góp một phần năng lực của mình vào sự thành công của dự án Nhà máy Mỏ Nikel Bản Phúc – Nhà máy khai thác và chế biến Niken duy nhất tại Việt Nam; Nhà máy nền tảng phát triển ngành công nghiệp Niken quan trọng tại Việt Nam trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Cắt băng Khánh thành Nhà máy
Ông Simon Booth – TGĐ Công ty Mỏ Nikel Bản Phúc
Lãnh đạo cùng các chuyên gia của Công ty TEXO – Đơn vị Tư vấn Giám sát tham dự Lễ Khánh thành
Chuyên gia Đỗ Tân Thành giới thiệu về nhà máy
Các quan khách đi thăm quan nhà máy
Các quan khách đi thăm quan nhà máy
Toàn cảnh Nhà máy Mỏ Nikel Bản Phúc
Các đơn vị đã tham gia vào dự án