Lễ Kết nạp Quần chúng ưu tú vào Đảng

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2008, Đảng ủy Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên.

Lễ kết nạp Đảng viên

Trong buổi lễ long trọng này, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Xây dựng Thương mại và Đầu tư đã giới thiệu những Đảng viên mới, thông qua sự giới thiệu, kèm cặp và giáo dục của Chi bộ được kết nạp vào Đảng và đồng thời giới thiệu sơ lược về những Quần chúng ưu tú hiện đang phấn đấu gia nhập Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ Kết nạp Đảng viên – Đảng ủy Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng CONINCO – Chi bộ Công ty CP CONINCO Tư vấn và Đầu tư:

Toàn thể Hội nghị làm lễ chào cờ
Ông Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO
Ông Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ Coninco – Invest