Kỹ sư Đinh Văn Tài hợp tác với Đại học Xây dựng tổ chức chương trình đào tạo cho các cán bộ Vingroup

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đại học xây dựng với Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư và đối tác là tập đoàn Vingroup, Nhà trường đã phối hợp với Kỹ sư Đinh Văn Tài – Giám đốc Trung tâm 1 thuộc Công ty Texo thực hiện giảng dạy lớp đào tạo “Tổ chức và quản lý tiến độ trên công trường dành cho các cán bộ của Vinhomes” vào ngày 19/06/2019.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp cho các cán bộ Vinhomes hiểu biết và có thông tin đầy đủ về Quản lý công trường, sơ đồ tổ chức quản lý dự án, trách nhiệm, vai trò của các bộ phận, quy định – luật Xây dựng cùng các nghị định, thông tư và các điều khoản hợp đồng. Thông qua chương trình, các cán bộ cũng có cơ hội thảo luận, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tổ chức, quản lý xây dựng.

Một số hình ảnh tại chương trình đào tạo: