Họp Giao ban Công ty – tháng 8 năm 2012

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã thực hiện công tác Họp giao ban tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý I và Quý II. Về dự cuộc họp có Ban Lãnh đạo Công ty, các Giám đốc dự án, Trưởng đoàn tư vấn các dự án xây dựng đang thực hiện.

Tại cuộc họp, Công ty đã tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, chỉ ra những hạn chế hiện có trong các đoàn tư vấn, nêu rõ các khó khăn cụ thể, những thách thức lớn trong hoạt động của công ty do ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề nhân sự, bộ máy cán bộ thực hiện….. Tư tưởng, tinh thần đoàn kết trong sản xuất cũng là một vấn đề nổi bật được Ban Lãnh đạo Công ty nêu ra trong cuộc họp….

Tại cuộc họp, Công ty cũng thẳng thắn nêu lên các vấn đề hiện còn tồn tại giữa khối quản lý và khối sản xuất, giữa đoàn tư vấn lớn với đoàn tư vấn nhỏ, giữa dư thừa lao động ở một vài đơn vị và tình trạng thiếu nhân lực tại các đơn vị khác….

Công ty cũng kêu gọi và cam kết ủng hộ, hỗ trợ các cán bộ, nhân viên gắn bó, đoàn kết cùng công ty vượt qua khó khăn đồng thời lưu ý tất cả các cán bộ nhân viên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để có thể sẵn sàng đón đợi những vận hội mới trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh: