Họp Giao ban Công ty – tháng 3 năm 2013

 

Sáng 19-03-2013, Ban Lãnh đạo Công ty cùng các Trưởng phòng ban, các Giám đốc Dự án, các Trưởng đoàn Tư vấn đã thực hiện họp giao ban tháng.

Tại cuộc họp, bên cạnh việc tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng, Công ty cũng đã công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, công ty bổ nhiệm ông Phạm Xuân Tố giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thay ông Nguyễn Quang Vinh; bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật cho Ông Phạm Xuân Tố
Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kỹ thuật cho Ông Trần Anh Tuấn
Tập thể cán bộ nhân viên công ty chúc mừng các Lãnh đạo mới của Phòng Kỹ thuật
Toàn cảnh họp giao ban tháng
Toàn cảnh họp giao ban tháng