Họp giao ban Công ty tháng 09/2013 & trao Quyết định thành lập Trung tâm

 

Sáng 11/09/2013, Ban Lãnh đạo Công ty cùng các Trưởng phòng ban, các Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Dự án, các Trưởng đoàn Tư vấn đã thực hiện họp giao ban tháng.

Tại cuộc họp, bên cạnh việc tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng, Công ty cũng đã công bố các Quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn Quản lý Xây dựng (TT1) và Trung tâm Tư vấn 2 (TT2), kèm theo các Quyết định bổ nhiệm cán bộ làm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

Theo đó, Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Như Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Quản lý xây dựng (TT1) ; bổ nhiệm ông  Đoàn Duy Ngọc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn 2 (TT2).

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Trao Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Giám đốc Trung tâm 1 Nguyễn Như Tùng và Giám đốc Trung tâm 2 Đoàn Duy Ngọc
Tập thể cán bộ nhân viên Công ty chúc mừng sự thành lập của 2 Trung tâm.
Toàn cảnh cuộc họp giao ban tháng 9
Toàn cảnh cuộc họp giao ban tháng 9
Toàn cảnh cuộc họp giao ban tháng 9