Hội thảo Quốc tế “Những Công nghệ mới cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Nhật Bản và Việt Nam”

 

Tháng 9/2009, tại trụ sở Công ty CONINCO, Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Những công nghệ mới cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Nhật Bản và Việt Nam” đã được tổ chức.

Tham dự Hội nghị có Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO cùng đại biểu các công ty thành viên thuộc hệ thống CONINCO; Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam (VASECT); Trường Đại học Xây dựng (HUCE); Trường Đại học Tổng hợp Saitama Nhật Bản; Hội Bê tông Dự ứng lực Nhật Bản (JPCEA); các chuyên gia xây dựng, kỹ sư xây dựng trong nước và quốc tế đang thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các diễn giả đã có những tham luận, phát biểu giới thiệu các phương pháp, thực trạng, công nghệ mới về kết cấu xây dựng nói chung và về việc phục vụ phát triển hạ tầng đô thị nói riêng tại Nhật Bản và Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh: