Hình ảnh tổng hợp về quá trình Tư vấn, Quản lý Chất lượng Khu Nhà ở thấp tầng An Hưng

 

Khu nhà ở thấp tầng – Khu đô thị mới An Hưng hiện đã cơ bản hoàn thành. Dưới đây là một số hình ảnh tóm lược quá trình thực hiện công tác giám sát chất lượng tại dự án.

Phối cảnh Công trình
Phối cảnh Công trình
Phối cảnh Công trình
Phối cảnh Công trình
Công tác Hạ tầng
Công tác Ép cọc
Các công tác phần Móng
Các công tác phần Móng
Các công tác phần Móng
Các công tác phần Thân
Các công tác phần Thân
Các công tác phần Thân
Các công tác phần Mái
Các công tác phần Mái
Các công tác phần Mái
Các công tác phần Hoàn thiện
Các công tác phần Hoàn thiện
Các công tác phần Hoàn thiện