Dự án Văn phòng cao cấp HUD TOWER – Hà Nội

 

Chào mừng sự kiện ra mắt Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (HUD HOLDINGS), ngày 21/3/2010, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã khởi công công trình Văn phòng cao cấp HUD TOWER. Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư được tin tưởng lựa chọn là đơn vị thực hiện công tác TVGS hạng mục cọc và phần móng.