Đại hội Cổ đông Bất thường Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư năm 2012

 

Theo kế hoạch đã định, vừa qua, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường nhằm thông qua một số nội dung chính về chính sách phát triển Công ty. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đầy đủ Cổ đông, Đại diện Cổ đông sáng lập cùng các cổ đông khác là cán bộ, nhân viên hiện đang công tác trong doanh nghiệp.

 Mặc dù trong tình hình khó khăn hiện nay, BLĐ Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho Công ty song thực tế, các hệ luỵ từ Khủng hoảng và Suy thoái đã ảnh hưởng lớn tới kế hoạch xây dựng và phát triển doanh nghiệp.  Thực tế đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển mình, chuyển đổi cơ cấu, tăng cường tự chủ về tài chính, nguồn vốn ….trong hoạt động kinh doanh, Vì vậy, Ban Lãnh đạo Công ty đã trình bày trước Đại hội Cổ đông Bất thường về các phương án như tăng vốn điều lệ, thay đổi tên doanh nghiệp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu, sửa đổi Điều lệ Hoạt động của Công ty….

Đại hội đã lắng nghe các đề xuất cũng như kế hoạch, chiến lược của Ban Lãnh đạo Công ty, đã thảo luận thẳng thắn, sôi nổi về những đề xuất trên của Ban Lãnh đạo Công ty song cuối cùng, Đại hội đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao của hầu hết cổ đông, thông qua các chủ trương lớn như Tăng vốn, Thay đổi tên doanh nghiệp, Sứa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội, sau khi thống nhất thông qua các nội dung Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất, đã được Ban Lãnh đạo Công ty cam kết nỗ lực cao để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.