Coninco-Invest được tuyên dương khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ Thuế

 

Vừa qua, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã được tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích tốt, tích cực hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước, góp phần giúp Chi cục Thuế quận Đống Đa hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Có được thành tích trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã luôn quan tâm sâu sát tới hoạt động tài chính công ty, chỉ đạo và quán triệt tinh thần nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn từ cơ quan Thuế nhà nước nói chung và cơ quan Thuế chủ quản nói riêng.

Là một trong 102 doanh nghiệp được vinh danh trên toàn địa bàn, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư tự hào là đơn vị nhiều lần liên tiếp được tặng bằng khen và tuyên dương.