Chuyến thăm quan và Công tác tại nước Úc của Kỹ sư Coninco-Invest

 

Vừa qua, nhận lời mời của BPNM, Coninco-Invest đã có 2 cán bộ, chuyên gia của Công ty tới thăm quan và làm việc tại nước Úc.

Đây là một chuyến đi kết hợp giữa thăm quan và công việc, tạo điều kiện cho các cán bộ, chuyên gia của các bên liên quan trong Dự án BPNM có được cái nhìn cụ thể hơn, trực tiếp hơn để tiếp tục công tác, phục vụ tốt cho Dự án Xây dựng Mỏ Nicken Bản Phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh do Kỹ sư Nguyễn Hữu Chung gửi về từ nước Úc:09: