Trường Đại học Xây dựng – cơ sở Hà Nam

 

Dự án xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Xây dựng làm chủ đầu tư. Bằng năng lực và uy tín của mình, TEXO tiếp tục được tin tưởng lựa chọn làm đơn vị Tư vấn giám sát cho dự án.

 Một số thông tin về dự án:

  1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam
  2. Địa điểm: Huyện Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam
  3. Diện tích đất nghiên cứu: 232.232  m2
  4. Khu học tập, nhà hiệu bộ và các cơ sở nghiên cứu khoa học: 70.470
  5. Khu thể dục thể thao: 32.007
  6. Khu nhà ăn, CLB của cán bộ Công nhân viên: 6.247
  7. Khu KTX, nhà ăn, CLB sinh viên, Trạm y tế:  17.234