Trụ sở làm việc Sở giao dịch 1 – Ngân hàng phát triển Việt Nam

Dự án có tổng diện tích 1.469m2 trong đó diện tích xây dựng là 710m2 bao gồm 17 tầng làm việc, 02 tầng kỹ thuật, 01 tầng mái và 02 tầng hầm, chiều cao công trình là 75,6m. Công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và vốn ngân sách Nhà nước. Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư là đơn vị thực hiện công tác TVGS tại công trình.
Một số thông tin chính:
  • Tên dự án: Dự án Trụ sở làm việc Sở giao dịch 1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  • Địa điểm xây dựng: K1 – Hào Nam – Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB
  • Giá trị công trình: 73,908 Tỷ đồng
  • Thời gian thực hiện: 440 ngày
Dưới đây là một số hình ảnh của dự án: