Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

 

Số/Ký hiệu văn bản 02/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 12/01/2015
Ngày có hiệu lực 01/3/2015
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động thương binh

và xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ

sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời

gian sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan ban hành Bộ Lao động thương binh và xã hội
Phân loại Thông tư

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

  1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/
  2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/