TEXO tham gia ủng hộ Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018

 

Hưởng ứng chương trình “ Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2018 (17/10 – 18/10) của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vừa qua, Công đoàn Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Công đoàn Bộ Xây dựng cũng đã vận động toàn thể cán bộ trong đơn vị thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm đối với người nghèo, tham gia ủng hộ  Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018, góp phần sẻ chia, giúp đỡ cho đồng bào nghèo khổ, gặp rủi ro trong cuộc sống, có thêm cơ hội thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững và đã trở thành một chủ trương lớn, một chương trình của quốc gia, giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc để quyết tâm thực hiện, vì đó còn là một trong những mục tiêu Thiên niên kỷ, phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm nhanh, xuống còn 6,7%, tỷ lệ tái nghèo thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Nói về chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã chung tay, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có hành động thiết thực, đóng góp cho công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đây là những nghĩa cử cao đẹp làm lay động lòng người, góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo, hàng năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn cấp trên và Cơ quan ban ngành địa phương, cán bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ… TEXO luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước, phần nào thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững.