Achievements

 

Some achievements that TEXO has gained:

2009
                           

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng – Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009

2010

 

                                     

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Đơn vị có thành tích trong việc tổ chứcthực hiện các công trình 1000 năm Thăng Long

                                     

Bằng công nhận Công trình 1000 năm Thăng Long – Công trình Nhà ở Xã Hội của Thành phố do Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư giám sát, quản lý chất lượng

                       

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể Lao động xuất sắc 2010

2011
                           

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể Lao động xuất sắc năm 2011

                        

Giấy khen của Quận về việc chấp hành tốt chính sách thuế 2011


NĂM 2012
                        

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể xuất sắc trong nhiệm vụ

                        

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2012

                      

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội tặng đơn vị có thành tích chấp hành chính sách thuế năm 2012

2013
                              

Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng tập thể TEXO đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2013

                              

Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng tập thể TEXO đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2013

2015

                       

Bằng khen TEXO đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015

2016

Bằng khen  công trình xây dựng chất lượng cao nhất  – có sự tham gia giám sát của TVGS TEXO 

2017

                          

Bằng khen của Bộ Xây dựng tặng tập thể cán bộ TEXO đã có thành tích tốt trong công tác năm 2017