Họp hợp tác với Đoàn Công tác MLIT – Nhật Bản

 

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng BXD Bùi Phạm Khánh, vừa qua, đoàn công tác của Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư do ông Đỗ Quốc Huynh – Tổng Giám đốc Công ty dẫn đầu đã cùng tham dự cuộc họp Bàn về Chiến lược Hợp tác Việt – Nhật giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Tài nguyên, Hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản.

Về phía Việt Nam tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cùng các Lãnh đạo Vụ, Viện liên quan thuộc Bộ Xây dựng, các Tổng công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, đoàn cán bộ Công ty CP TEXO Tư vấn và Đầu tư. Đoàn Công tác phía Nhật Bản có các Lãnh đạo Bộ Tài nguyên, Hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT), Lãnh đạo các Công ty Tư vấn và Công ty Xây dựng của Nhật.

Cuộc họp đã bàn và thống nhất nhiều nội dung hợp tác giữa các bên, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn hai nước; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cho phía Việt Nam; phối hợp thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia ở Việt Nam…

Cuộc họp đã được Lãnh đạo các bên liên quan đánh giá cao và đồng thời là tiền đề cho các thoả thuận hợp tác sau này ở các cấp cao hơn nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Họp hợp tác với Đoàn Công tác MLIT – Nhật Bản
Họp hợp tác với Đoàn Công tác MLIT – Nhật Bản
Họp hợp tác với Đoàn Công tác MLIT – Nhật Bản
Họp hợp tác với Đoàn Công tác MLIT – Nhật Bản