Họp chi bộ thường kỳ tháng 04/2014 và tặng Bằng khen cho Đảng viên Lê Phương Ly

 

Sáng ngày 01/04/2014, Chi bộ Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, Bộ Xây Dựng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 4/2014.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ quần chúng ưu tú dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Quốc Huynh, bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư.
Theo Báo cáo tại cuộc họp, nhìn chung toàn thể cán bộ, Đảng viên trong chi bộ Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đều kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Chi bộ đã chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên, hướng tới thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Lê Phương Ly, Đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng đã vinh dự được nhận Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng với danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011 – 2013)”.

Đồng chí Đỗ Quốc Huynh, bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư trao tặng Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng cho đồng chí Lê Phương Ly, đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011 – 2013)”