Đại hội Chi bộ CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, ngày 19/05/2020, Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng ủy Bộ xây dựng đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ được vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Công – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng – đại diện Đảng ủy Bộ Xây dựng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Công – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư. Ngoài ra Đại hội còn sự tham dự của các đồng chí quần chúng ưu tú trong Công ty.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua. Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Đồng chí Đỗ Quốc Huynh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Toàn thể Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đảng bộ cấp trên trực tiếp và Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đặc biệt, đại hội còn được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Công – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng chí đã đánh giá cao những kết quả Chi bộ TEXO đạt được và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, xác định rõ hơn vai trò của Chi bộ, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xã hội mà Đảng đã giao cho.

Đồng chí Nguyễn Văn Công – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu chị đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Phương Ly – Trưởng phòng HCTH giữ chức Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu ra 02 đồng đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Các Đảng viên lần lượt bỏ phiếu bầu cử theo đúng điều lệ.
Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020
Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới 2020 – 2025
Đồng chí Nguyễn Văn Công – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng cùng các Đảng viên Chi bộ CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư

Tiếp đó, đồng chí Đoàn Thị Hải Vân – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị Quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và toàn thể Đại hội Chi bộ đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các Đảng viên trong Chi bộ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội chi bộ TEXO nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công.