Trang chủ»Ngoại khóa  » Tin Texo

Họp giao ban Công ty tháng 05/2017 và trao Quyết định thành lập các Trung tâm

Sáng 13/05/2017, Ban Lãnh đạo Công ty cùng các Trưởng phòng ban, các Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Dự án, các Trưởng đoàn Tư vấn đã tham gia buổi họp giao ban tháng theo định kỳ.


 Tại cuộc họp, bên cạnh việc tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng, Công ty cũng đã công bố các Quyết định thành lập các Trung tâm Tư vấn 3, Trung tâm Tư vấn 5, Trung tâm Tư vấn 6, kèm theo các Quyết định bổ nhiệm cán bộ làm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm. Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Công ty đã trao Quyết định khen thưởng đoàn tư vấn giám sát dự án Hải Đăng City vì đã có thành tích tốt được chủ đầu tư khen thưởng.

Theo đó, Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn 3; ông  Nguyễn Bảo Thắng và ông Vũ Trọng Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn 3. Ông Hoàng Minh Quang được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn 5, ông Trịnh Quốc Ca làm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn 5. Chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn 6 được giao cho ông Trần Văn Long đảm nhiệm, ông Bùi Cẩm Sơn và Vương Toàn Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm 6.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Ban Lãnh đạo Công ty cùng các Trưởng phòng ban, các Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Dự án, các Trưởng đoàn Tư vấn đã tham gia buổi họp giao ban tháng.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty trao Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn 3 và các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm.


Đại diện Ban lãnh đạo Công ty trao Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn 5 và các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm.Đại diện Ban lãnh đạo Công ty trao Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn 6 và các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm.


Ban lãnh đạo Công ty trao Quyết định khen thưởng đoàn TVGS dự án Hải Đăng City.Ban lãnh đạo Công ty cùng các trưởng phòng ban quản lý và các Giám đốc Trung tâm.


Các bài viết khác

Chương mục quảng cáo

Bản tin Công ty

Các dự án tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến


TEXO
Hotline1: 0435742183

Thông kê truy cập