Trang chủ»Giới thiệu  » Một số thành tựu đạt được


Một số thành tựu mà Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã đạt được trong thời gian qua

Năm 2009Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng - Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009
-----------------------------------------------

Năm 2010Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Đơn vị có thành tích trong việc tổ chức thực hiện các công trình 1000 năm Thăng LongBằng công nhận Công trình 1000 năm Thăng Long - Công trình Nhà ở Xã Hội của Thành phố do Công ty CP CONINCO Tư vấn và Đầu tư giám sát, quản lý chất lượngBằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng cho Đ/c. Lê Anh Trà - Cán bộ Công ty do đã có thành tích xuất sắc trong công tác
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể Lao động xuất sắcBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụGiấy khen của Quận về việc chấp hành tốt chính sách thuế 2010
-------------------------------------------------
Năm 2011


Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể Lao động xuất sắcBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ


Giấy khen của Quận về việc chấp hành tốt chính sách thuế 2011
-------------------------------------------------
Năm 2012


Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể xuất sắc trong nhiệm vụ


Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Tập thể xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụBằng khen của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng Cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội tặng đơn vị có thành tích chấp hành chính sách thuế năm 2012

-------------------------------

NĂM 2013

Bằng khen của Bộ Xây Dựng khen tặng tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2013


NĂM 2014

Bằng sự nỗ lực và năng lực của mình, sang năm 2014, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư vinh dự tiếp tục nhân được Quyết định khen thưởng và Bằng khen của Bộ Xây dựng cho các cán bộ đã có nhiều thành tích công tác tốt trong năm 2014.


NĂM 2016Các bài viết khác

Chương mục quảng cáo

Bản tin Công ty

Các dự án tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến


TEXO
Hotline1: 0435742183

Thông kê truy cập